1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2009. május 29., péntek

SALY NOÉMI:A Horváth kerttől a szerb ABC-ig

Az Ördögárok hídfőjére a Krisztinaváros déli határát jelző Horváth-kert végében már csak a vízen járók védőszentje, Nepomuki Szent János szobra emlékeztet: a játszótérnek, a sétálóknak hátat fordítva mosolyog a semmibe. A kis hídnak nyoma sincs, a patak szennycsatornaként hallgatja, hogy morajlik fölötte naphoszszat a "tabáni sztráda" járműfolyama. Itt állt a budai körút krisztinavárosi szakaszának utolsó kávéháza, a rövid életű Palota. 1909-ben bukkan fel a címtárban, Mayer János neve alatt. 1914-ben már hiába keressük. Az egyetlen ismert fénykép tanúsága szerint elegáns, szép hely volt, talán túl szép is ehhez a kisvárosias környezethez.
Haladjunk tovább a Tabán központja, a Szarvas tér felé. Névadója, az Arany Szarvas-ház ma is áll: néhány társával együtt tanúsítja, mit pusztított el hetven esztendővel ezelőtt a fürdőnegyedről, pénzes beruházókról álmodozó városvezetés. A pár éve elvégzett műemléki helyreállítás során kiderült: a háromszög alaprajzú, copf stílusú lakóház valójában három épületből állt össze eggyé. Mai formáját az 1810-es nagy tűzvész után egy évvel nyerte el: ekkor Sághy Ferenc volt a tulajdonosa.
A tabáni hajóhídfő körzetében állt a budai Hét Választó Fejedelem fogadó, amelynek szintén már régóta működött kávéháza. A Rudas és a Rácfürdőnek a török kor óta ugyancsak. Ezért nem mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy Gaál György épp a Szarvasról beszél, amikor hőse, a sógorához mulatságos leveleket intéző "tudós palótz" 1803-ban erről panaszkodik: "Tsak igaz az, hogy a kabak addig úszkál a vizen, még elnem merül: én-is a kedves Halbel tzvölfli Bankánál (a Rátzvárosi Kávéházban) mind addig megjelentem, még az erszényemet a játék kórsága megnem lapitotta, és így nem ott híztam, a hól bíztam."

A XVIII-XIX. századi Tabán arculatát három népcsoport határozta meg: a szerbek, akikről a negyedet sokáig Rácvárosnak nevezték, a németek és - legkisebb számban - a magyarok. A Szarvas-ház a szerb kultúra fellegvára volt. Míg hazájuk török uralom alatt állt, a szerb értelmiségiek Pesten és Budán alakították ki irodalmi nyelvüket, itt nyomtatták könyveiket, lapjaikat.
Urosevics Danilo tavaly megjelent könyve, a Tabán - Szerbek a budai Tabánban, képekben külön fejezetet szentel a régi századelő nyelvújítási mozgalmának. E mozgalom egyik vezéralakja a Goethe által is igen nagyra tartott Vuk Karadzsics, aki 1810-ben és 1814-ben is vendégeskedik itteni barátainál, a fürdőkben gyógyulást keresve. Kik a barátai? Vitkovics Mihály, két nép irodalmának közös büszkesége és fivére, Jovan, a Tabán pópája. Luka Milovanov, aki segít összeállítani Karadzsicsnak az első modern szerb nyelvtankönyvet. Szava Mrkalj, aki Milovanovval együtt korszerűsíti a szerb ábécét.A Szarvas-ház irodalmár lakói közül hármat is említhetünk, akik ugyanabban az időben élnek és dolgoznak itt:
Sima Sarajlija, Jovan Pacsics és Jakov Ignjatovics budai városatya, "a szerbek Jókaija".
E jeles férfiak sűrűn látogatják a szemközt lakó pálos szerzetest, Virág Benedeket is, s az ő révén ismerkednek a kor magyar, német, román, szlovák íróival, nyelvújítóival.
1838-ban, a nagy árvíz idején a Szarvas menedékházzá válik. A budai dombokra menekülők idecsónakáznak a jégtáblák között, dideregve szimatolnak forró kávé után. Barabás Miklós szörnyű mérgesen emlékszik a kávés feleségének eljárására:
"…a Szarvas kávéházba mentem reggelizni, ahol olyan ügyes tulajdonosné volt, hogy mikor meghallotta, hogy Pesten mindent a fele porcióra szállítottak le, ő is rögtön elég apró poharat tudott előteremteni a fele adagok számára. Én annyira fölingerültem a kapzsiság láttára, hogy fönnhangon így kiáltottam a vendégekhez: »Pesten a szükség kényszerítette a kávésokat arra, hogy árvíz idején csak fél porciókat adjanak, de tegnap már a vidékiek is bejöhettek a városba, s így a kávésok is a rendes adag kávét adják…« Ezzel otthagytam a kávéházat, s azt hiszem, a pestiek mind otthagyták."
Hogy valóban a kapzsiság vagy inkább a józan asszonyi takarékosság, a készletek szűkössége vitte-e a kávésnét a Barabást felháborító elhatározásra, nem tudjuk. Mindeközben viszont Christen kávéssal az árvíz idején bátor és önfeláldozó magatartásukkal kitűnt polgárok névsorában találkozunk…
1845, lecsillapodtak a budai kedélyek. Lakner Sándor színes riportban mutatja be a Hölgyfutár hasábjain a Szarvas kávéház vasárnap reggel szentmise helyett játékba merült vendégeit:
"Egy pár filiszterileg gépszerűes dominóhős üldögélt a gyér asztalok egyikénél, phlegmatico-mathematicus képekkel számítgatva ujjaikon filléres nyereség- vagy veszteségeiket. Kiváló példányai ma csupán fővárosunkban lelhető mintapolgároknak, kik... fejvakarva borzadoznak ama rettentő csapás ellenében, miszerint a magyar szó Buda városában is széltében lábacskára kapogatni kezdeget."
Ezután már csak a kávésok nevét sorolhatjuk, akik hosszabb-rövidebb ideig szolgálják a magyar szóra kapogató tabáni polgárokat: az 1860-as években Martinovics Elek, 1877-ben Raitz Ferenc, 1880-tól 1888-ig Schieszl György, 1890-ben Fill Mihály (Ferenc fia később a Döbrentei utca 4.-ben folytatja apja mesterségét), 1891-től tíz esztendőn át Pertl István, 1902-től 1910-ig a gyönyörű nevű Czrnagoracz Szilárd, majd további két évig szegény özvegye, 1912-ben Hoyer Rezső, 1913-tól 1916-ig pedig Jiraskó Vilmos, az utolsó évben egy Kestler nevű kollégával vagy rokonnal társulva. A két háború között a helyiségekben már patika működött.
Akinek tavaszodván kedve kerekedik végigsétálni pár lépésnyi igazi tabáni macskakövön, az lépdeljen föl a Szarvas teraszára. 1894-ben az Erzsébet híd építése kapcsán a tér szintjét két teljes méterrel lesüllyesztették, ezért néz velünk farkasszemet a régi pincefal, magasodik fejünk fölött a járda.

Népszabadság 2004 július 17

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése