1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2011. július 2., szombat

HOL VOLT A BUDAI "HÉT VÁLASZTÓ FEJEDELEM "FOGADÓ?

Ki ne ismerné  Krúdy Gyula utolsó nagy regényének hősét ,Rezeda Kázmért?
A pesti éjszakában és pesti szépasszonyok közt tébláboló fiatalember és szerelme
Késő Fáni légyottjainak helyszínéről az író csak annyit ír, süppedő szőnyegű finom , elegáns szálló, diszkrét , halkszavú pincérekkel , valahol Budán.
A választ erre Saly Noémi adja meg alábbi írásában:A Horváth kerttől a szerb ábécéig....


Az Ördögárok hídfőjére a Krisztinaváros déli határát jelző Horváth-kert végében már csak a vízen járók védőszentje, Nepomuki Szent János szobra emlékeztet: a játszótérnek, a sétálóknak hátat fordítva mosolyog a semmibe. A kis hídnak nyoma sincs, a patak szennycsatornaként hallgatja, hogy morajlik fölötte naphoszszat a "tabáni sztráda" járműfolyama. Itt állt a budai körút krisztinavárosi szakaszának utolsó kávéháza, a rövid életű Palota. 1909-ben bukkan fel a címtárban, Mayer János neve alatt. 1914-ben már hiába keressük. Az egyetlen ismert fénykép tanúsága szerint elegáns, szép hely volt, talán túl szép is ehhez a kisvárosias környezethez.
Haladjunk tovább a Tabán központja, a Szarvas tér felé. Névadója, az Arany Szarvas-ház ma is áll: néhány társával együtt tanúsítja, mit pusztított el hetven esztendővel ezelőtt a fürdőnegyedről, pénzes beruházókról álmodozó városvezetés. A pár éve elvégzett műemléki helyreállítás során kiderült: a háromszög alaprajzú, copf stílusú lakóház valójában három épületből állt össze eggyé. Mai formáját az 1810-es nagy tűzvész után egy évvel nyerte el: ekkor Sághy Ferenc volt a tulajdonosa.
A tabáni hajóhídfő körzetében állt a budai Hét Választó Fejedelem fogadó, amelynek szintén már régóta működött kávéháza. A Rudas és a Rácfürdőnek a török kor óta ugyancsak. Ezért nem mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy Gaál György épp a Szarvasról beszél, amikor hőse, a sógorához mulatságos leveleket intéző "tudós palótz" 1803-ban erről panaszkodik: "Tsak igaz az, hogy a kabak addig úszkál a vizen, még elnem merül: én-is a kedves Halbel tzvölfli Bankánál (a Rátzvárosi Kávéházban) mind addig megjelentem, még az erszényemet a játék kórsága megnem lapitotta, és így nem ott híztam, a hól bíztam.
A XVIII-XIX. századi Tabán arculatát három népcsoport határozta meg: a szerbek, akikről a negyedet sokáig Rácvárosnak nevezték, a németek és - legkisebb számban - a magyarok. A Szarvas-ház a szerb kultúra fellegvára volt. Míg hazájuk török uralom alatt állt, a szerb értelmiségiek Pesten és Budán alakították ki irodalmi nyelvüket, itt nyomtatták könyveiket, lapjaikat.
Urosevics Danilo tavaly megjelent könyve, a Tabán - Szerbek a budai Tabánban, képekben külön fejezetet szentel a régi századelő nyelvújítási mozgalmának. E mozgalom egyik vezéralakja a Goethe által is igen nagyra tartott Vuk Karadzsics, aki 1810-ben és 1814-ben is vendégeskedik itteni barátainál, a fürdőkben gyógyulást keresve. Kik a barátai? Vitkovics Mihály, két nép irodalmának közös büszkesége és fivére, Jovan, a Tabán pópája. Luka Milovanov, aki segít összeállítani Karadzsicsnak az első modern szerb nyelvtankönyvet. Szava Mrkalj, aki Milovanovval együtt korszerűsíti a szerb ábécét.
A Szarvas-ház irodalmár lakói közül hármat is említhetünk, akik ugyanabban az időben élnek és dolgoznak itt: Sima Sarajlija, Jovan Pacsics és Jakov Ignjatovics budai városatya, "a szerbek Jókaija".
E jeles férfiak sűrűn látogatják a szemközt lakó pálos szerzetest, Virág Benedeket is, s az ő révén ismerkednek a kor magyar, német, román, szlovák íróival, nyelvújítóival.
1838-ban, a nagy árvíz idején a Szarvas menedékházzá válik. A budai dombokra menekülők idecsónakáznak a jégtáblák között, dideregve szimatolnak forró kávé után. Barabás Miklós szörnyű mérgesen emlékszik a kávés feleségének eljárására:
"…a Szarvas kávéházba mentem reggelizni, ahol olyan ügyes tulajdonosné volt, hogy mikor meghallotta, hogy Pesten mindent a fele porcióra szállítottak le, ő is rögtön elég apró poharat tudott előteremteni a fele adagok számára. Én annyira fölingerültem a kapzsiság láttára, hogy fönnhangon így kiáltottam a vendégekhez: »Pesten a szükség kényszerítette a kávésokat arra, hogy árvíz idején csak fél porciókat adjanak, de tegnap már a vidékiek is bejöhettek a városba, s így a kávésok is a rendes adag kávét adják…« Ezzel otthagytam a kávéházat, s azt hiszem, a pestiek mind otthagyták."
Hogy valóban a kapzsiság vagy inkább a józan asszonyi takarékosság, a készletek szűkössége vitte-e a kávésnét a Barabást felháborító elhatározásra, nem tudjuk. Mindeközben viszont Christen kávéssal az árvíz idején bátor és önfeláldozó magatartásukkal kitűnt polgárok névsorában találkozunk…
1845, lecsillapodtak a budai kedélyek. Lakner Sándor színes riportban mutatja be a Hölgyfutár hasábjain a Szarvas kávéház vasárnap reggel szentmise helyett játékba merült vendégeit:
"Egy pár filiszterileg gépszerűes dominóhős üldögélt a gyér asztalok egyikénél, phlegmatico-mathematicus képekkel számítgatva ujjaikon filléres nyereség- vagy veszteségeiket. Kiváló példányai ma csupán fővárosunkban lelhető mintapolgároknak, kik... fejvakarva borzadoznak ama rettentő csapás ellenében, miszerint a magyar szó Buda városában is széltében lábacskára kapogatni kezdeget."
Ezután már csak a kávésok nevét sorolhatjuk, akik hosszabb-rövidebb ideig szolgálják a magyar szóra kapogató tabáni polgárokat: az 1860-as években Martinovics Elek, 1877-ben Raitz Ferenc, 1880-tól 1888-ig Schieszl György, 1890-ben Fill Mihály (Ferenc fia később a Döbrentei utca 4.-ben folytatja apja mesterségét), 1891-től tíz esztendőn át Pertl István, 1902-től 1910-ig a gyönyörű nevű Czrnagoracz Szilárd, majd további két évig szegény özvegye, 1912-ben Hoyer Rezső, 1913-tól 1916-ig pedig Jiraskó Vilmos, az utolsó évben egy Kestler nevű kollégával vagy rokonnal társulva. A két háború között a helyiségekben már patika működött.
Akinek tavaszodván kedve kerekedik végigsétálni pár lépésnyi igazi tabáni macskakövön, az lépdeljen föl a Szarvas teraszára. 1894-ben az Erzsébet híd építése kapcsán a tér szintjét két teljes méterrel lesüllyesztették, ezért néz velünk farkasszemet a régi pincefal, magasodik fejünk fölött a járda.

2011. július 1., péntek

TABÁN AZ 1800-AS ÉVEK VÉGÉNKŐMŰVES UTCA 16(MÉG ÁLL A PINCE ÉS FELETTE A DÍSZES KORLÁTÚ TERASZ

      A TABÁNI TEMPLOM AZ ÚJ TORONYDÍSSZEL ,A KIRÁLYI PALOTA MÉG A RÉGI


 TABÁN MADÁRTÁVLATBÓL
 TABÁN 1870 (A SZT.KATALIN TEMPLOM  MÉG A RÉGI TORONYDÍSSZEL)
TABÁN 1890 ( A GELLÉRTHEGYRE MÉG HÁZAK KAPASZKODNAK)

Forrás : SZ. E. K. archívum-M.D.K archívum

2011. június 29., szerda

FOTÓK A MAI TABÁNRÓLFotók a flickriveren a mai Tabánról ITT

SÉTA A HOLDVILÁG UTCÁBAN

A MŰVÉSZ AZ ÉLETBŐL MERÍT

Az 1934 óta nem létező tabáni  Holdvilág utca művészek százait ihlette meg egykor és még olykor ma is.
Példa erre Bánsági András metszete, mely egy fotó alapján készült. A fotó a Képes Újság vasárnapi mellékletében jelent meg 1930 június 29-én, éppen napra pontosan 81 éve.
(Cikk a tabananno-ban erről ITT)
Íme a fénykép:


Bánsági András metszete:  Van némi hasonlóság a két kép között?
                   

Témához tartozó linkek:     Művészek a Holdvilág utcáról (album)
                                      Művészek a Tabánról (a tabananno képzőművészeti melléklete)
                                        48 alkotás a Holdvilág utcáról  (            -"-   )