1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2011. január 30., vasárnap

KRÚDY SOROZAT:ÚJSÁGCIKK 1900-BÓLKrúdy Gyula: VÍG EMBER BÚS MESÉI
Alig két éve, hogy egy fiatal író a lapok hasábjain tűnt fel néhány érdekes és meglepően egyéni novelláival.
Egy egészen új hang uralkodott azokban az apró, többnyire borongó rajzokban. Valami szokatlan melankólia huzódott keresztül minden során. És ez a fiatal író Krudy Gyula volt, ki ma már második kötetével lép a nagyközönség itélőszéke elé.
Első könyve, az "Ifjuság" felköltötte mindazok érdeklődését, kik Krudy irodalmi pályafutását kezdettől fogva éber szemmel kisérték.
A kötet néhány jeles novellát tartalmazott s daczára különös, mondhatnám extravagans egyéniségének, bizalmat keltett irodalmi működése iránt. És most, hogy az írónak megjelent a második kötete, bátran állíthatjuk, hogy Krudy talentuma mind szélesebben kezd kibontakozni a sablonos szürkeségből és nagy markáns vonásokkal jelöli meg határvonalait.
A ki a "Víg ember bús meséi"-ből hozzánk szól, az egy igazi poéta-lélek, ki merő véletlenből prózaírónak született.
A gondolatoknak olyan bő forrása leledzik Krudyban, hogy akármit mond, mindig találó, mindig jellemző szavakban fejezi ki. A novellák tele vannak finom árnyalatokkal, a legélesebben körvonalazott lélektani fluidummal, mely minden alakjában bőségesen csörgedez.
És eme kiváló előnyök mellett Krudy még azzal is büszkélkedhetik, hogy a novellaírás terén nem keresi a külföldi sallangolást.
A francziák hatásának módszerét, a németek szívreható vizenyősségét, de keresi a magyar motivumokat, keresi a nemzeti jelleget és meg is találja. Tősgyökeres magyar szellem plántálta be magát Krudy minden novellájába.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése