1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2011. december 21., szerda

NAGY LAJOS: RÁCOK BUDÁN ÉS PESTEN 1686-1703

Pompás könyv Nagy Lajos egykori múzeumigazgató (Aquincumi Múzeum 1930-as évek) könyve a felszabadult Buda újjáéledéséről. Korabeli dokumentumok alapján 
mutatja be az ostromok alatt teljesen lepusztult és kihalt város feltámadását, a betelepülő rácok svábok kűzdelmét egymással és az új hatalommal.Feltárja előttünk egy kevéssé ismert korszakot, amelyből csak a Rákóczi szabadságharcot ismerjük legtöbben. Érdekességnek rövid kronológiai kivonat a könyvből:

Rácok Pesten és Budán  (kronológia 1660-1715)

1660   Evlia Cselebi :Tabán 1000 házból álló virágzó külváros
           ipar , kereskedelem és szőlőművelés Szőlők:Rózsadomb
           Svábhegy lejtő, Gellérthegy lankás oldala, Kissvábhegy
        ,   Farkasvölgy.Budai szőlőskertek száma 700.
1684  Buda ostromakor Tabán rombadől, lakói elszélednek
           az országban . 1685 után egy ideig az ortodox rácokat nem
           engedték letelepedni,a katolokus rácokat is csak a
           vizivárosban.

1688 szept 6 Belgrád visszafoglalása

1690 -előtt a felszabadított területeken kóborolnak azok a  rácok, akik
          a   török uralom alatt is itt éltek, de még nem szokták meg az új
          rendszert( porció,tized, bekvártélyozás, fuvarozás ,egyéb  
          katonai  terhek)Megszünt a török vallási liberelizmusa, helyette
          az ellenreformáció, mely a rác és török közé egyenlőséget tett,
          kivétel hogy az előbbiek megkeresztelkedtek.

1690 április 6 Lipót császár felhívás a rácokhoz:csatlakozzatok
        Csernovics pátriárka szabad vallásgyakorlási és önkormányzati
        rendszert kér és kap: 1690aug 21-i dekrétum

1690 október 6  A török újra elfoglalja Belgrádot,ahonnan 2000-2500
       család Csernoviccsal az élén Budára menekül

1690 dec 11  Lipót császár letelepíti a menekülteket  budai vármegerősítési
       munkákra  használja fel nagy tömegben.Tárgyalás kezdődik rác katonaság
       felállításáról:a rácok feltétele Brankovics György despota szabadon  
       bocsátása, mentesség közterhek alól,saját zászló és viceispán választás

1691 május2  feláll a rác sereg 700 fő, Monasterly János vice despotává lett 
       választva.

1694 a bécsi udvar a Duna-Tisza közén kivánja letelepíteni a rácokat

1695március 15 Lipót császár privilégiuma-első tabáni rác céhek megjelenése:
        -szabó és posztókészítő céh szabad kereskedéssel vásárokon és a tabáni  utcákon
      -rác mészárosok céhe
      -rác paplan és zubbonykészítő céh
       
1696
        első hivatalos összeírás a rác lakosságról teherviselésük megállapítása 
         céljából a Tabánban.(Stollhoffer Ferdinánd Bernát)615 háztulajdonos
        éa 431 lakó(Inwohner) 393 házban. Tabán összlakossága ekkor becslés 
        szerint kb 5000 fő.
      -a rácok döntő többsége kereskedő
       -a mai Rudas fürdő városi tulajdonba kerül
       -Rác fürdő  Bergassi kapitány tulajdonába kerül

1697 szept 23 ortodox templom engedélyezése és felépítése
       Csernovics pátriárka szenteli fel
        Tabáni utcanevek
         Land-strasse=Gellérthegyi rakpart Döbrentei utca nyomvonala
         Kirch strasse=mai Attila út-Döbrentei tér Szarvas tér  nyomvonala

         Rác szücs céh megjelenése (Közös céhe katolikus és ortodox  rácoknak)
         Rác szappanfőző céh említése

1698 Tabáni utca
         Badtgasse=Hadnagy utca?

1699-től u.az Lange  Gasse
         Tabáni rác papucskészítő céh említése

1700-Tabáni utca
          Stuhlweissenburger Thor Gasse ?
          Obere Baadt Gasse
          Bergstrasse
1701  Haupt Platz

1702Buda teljes  összeírása (Keppeler Rüdiger Gáspár városi pénztáros)
         családfők nevei, foglalkozásuk, háziállatok  vetés és bortermés összeírása ,
         bérjövedelem.Katolius rác  családfő 250 fő
                                 Ortodox rác családfő 461 fő
                                  Háza száma: 641
        Rácok és mesterségeik megoszlása:      Kereskedők(kevés számú)

      

      Iparosréteg:

       

       Nincs kőműves,fazekas, lakatos, bognár, asztalos, kötélgyártó, rézműves
      Mezőgazdaság:

        
         A rác földművesek először Zichy Istvántól vettek árendába földet,később a   
        városi tanács elvette tőlük a bérletet, majd fizetendő kilenced fejében
        visszaadta.

        A budai telkek kis méretüek, nagyobb  arányú állattartás nem volt 
       lehetséges.
      -Szőlőművelés
         a kamara szőlőterületeket ingyen adományozott.
         pl. Sashegyen  63 rác szőlőbirtokos 2 fertálynál nagyobb szőlővel
        rendelkezett  (1 fertály= 800 öl)
        -rác szőlőtulajdonosok száma ez évben  354
       - 208 rác kapás volt ez évben ( legtöbb munkalkalom)
    Egyéb foglalkozásuak:


        
      
    1709 március 29 Harmadik összeírás a hiányző tabáni telekkönyv pótlására
        (Buda telekkönyvvezetője) háztulajdonosok abc sorrendben, telekméretek   
        felsorolása . Összes rác családfő 735
       744 telek lett összeírva. 25 ebből üres, 13 középület(városi serfőző, 2 fürdő
       3 Wachthaus, 3 ortodox templom telek, ortodox temető , 2 katolikus  
        templom és temető, boszniai ferencesek telkei, 13 telken német tulajdonos,
        84 olyan rác családfő, akinekcsak fél házrésze van.
        Tabáni utca
-          Thonau Gassl
-          auf den neuen Canal Gassl

1715 legkorábbi összeírás a tabáni rácok jövedelmeiről:
    pék= 4 ft/év, szűcs =2-3 ft/év (vizivárosban ugyanezen szakmáknál 3-4   
    szerese)


A könyv olvasható  ITT


Forrás:  Budaörsi Elektronikus Könyvtár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése