1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2012. február 16., csütörtök

SALY NOÉMI:FÜRDŐK, KURVÁK, TABÁN (3.RÉSZ)

Informatív szövegeket e tárgyban  csak az 1800-as évektől kezdve ismerek, de az alhévízi prostitúció története alighanem jóval a török idejövetele előtt kezdődött. Ahol a test kényeztetésének ennyiféle intézményesített verziója összpontosult, ott nyilván soha nem pont a legélvezetesebb marad ki a sorból.
                         Illusztráció Ágay Adolf :Utazás Pestről Budapestre c. könyvéből    

Ilyen, vagy más sorrendben , de fürdeni, maszíroztatni, jóllakni, berúgni, megdugni egy asszonyi állatot:egész napos, vonzó program.(Női oldalról nézve a fürdés éppúgy egyszerre bágyaszt el és üdít jótékonyan, mint egy kiadós ölelkezés, továbbá mindkettő kedvet csinál a másikhoz.)
    Ágai Adolf így emlékszik vissza a Rác fürdő 19. század közepi hangulatára:" Teremtő Isten! Milyen víg , zajos fürdő is volt ez az én gyerekkoromban! És milyen ronda! És milyen párák és illatok terjengtek arra körül! A hévíznek zápszaga összeelegyedett a konyhán sistergő és rotyogó ételek zsír-gőzével, amelybe még a nyers vérszag is belevegyült. Állat és ember vére.Ott ölték előttünk a malaczot, csibét, bárányt: s ott csorgatta életnedvét , boldog renyheségben  hasmánt fekve  a kőpadlón amegköpöéyözött vendég, míg alsó végtagjait  egy operatőrnrk nyugtatta a térdén, a ki  a bőr  és köröm túltengéseinek vetett gátat az ő éles szerszámaival. Emitt borotválták az apát, amott vastag üstökét nyírták a gyereknek , mialatt a szorgalmas pinczér, a  sánta Xaverl, hordta körül a kolbászt, gulyásost, sört és  bor.A lépcső gádoráhozámasztott asztalkán a >>Mariandl<< szerencsejáték, amolyan primitív roulette járta s mellette egy kancsal , aprószemű, duzzadt képű, ömleteg némber ült, aki szünet nélkül tépegette az ölébe hanyatlott hárfát, fogatlan szájának hamiskás mosolygásával énekevén egy dalt...

                                       Illusztráció Ágay Adolf :Utazás Pestről Budapestre c. könyvéből    


    Ottó Pirch porosz vezérkari kapitány szerint 1831-ben "a Rudas-fürdő medencéjét egy fapalánk választja el középen, hogy ilyképen a férfiakat és nőket egymástól elkülönítse, Ennek a berendezésnek azonban nem nagy a tekintélye. Férfiakat, asszonyokat , gyermekeket  láthatunk a legalsóbb néposztályból együtt fürdeni. Az asszonyokon alig van valami, a férfiakon és a leányokon egészen 13-14 éves korukig semmi. Egymás hátán vihog , énekel, paskol a nép a meleg vízben és azután órálon keresztül - egyesek egész napon át-ott hever meztelenen a meleg kőpadlón a bpltozat sötét sarkaiban" . A módosabb vendég nyittathatott magának külön  fürdőt : ezt az árszabás-táblázatok szerint egy ,két vagy három személy vehette igénybe egyszerre.. 
  Egy élénk fantáziájú utazó az 1860-as évek elején  azzal a históriával igyekszik  vonzóvá tenni  Pest-Budát honfitársai előtt A Vie Parisienne hasábjain, mely szerint épp békésen  dagonyázott a Rudas " fűszeres füstök illatárjában úszó"  privát kabinjában, amidőn egy rejtekajtón át szikrázó szemekkel rárontott egy mentébe  és piros bársonyruhába öltözött, dúsan felékszerezett  tündér, kalapban, s"Tiéd vagyok ,nemes francia" kiáltással a karjaiba omlott. (Tudakolnám. illő tisztelettel:milyen nyelven kiáltott?)
        Arra azonban kétségtelen adta van , hogy még 1908-ban is  a legteljesebb természetességgel  tették fül a kérdést némely fürdőpénztáraknál: Mit, oder ohne?Vele, vagy nélüle? Szatmáry Sándor szerint aztán "nagyot néznek azon a jámboron aki  tényleg  fürödni akar".Illusztráció Császtvay Tünde :Éjjeli lepkevadászat c könyvéből


Ha a pasasér ohne volt kénytelen kádba csobbanni, s a huszáros démon  is késlekedett a berontással,végső megoldásként föl lehetett sétálni  a hegyi utcákon, illetve le a parton a Gellért elődje  a Szüzek fürdőjének is becézett Sárosfürdő felé.(Ez úgy volt a szűzeké, ahogy a franzstadti Liliom utca  a liliomoké. Nevével némiképp dacolt az a tapasztalati alapon nyugvó vélekedés ishogy rendszeres látogatása elősegíti a bőséges gyermekáldást.)Illusztráció Császtvay Tünde :Éjjeli lepkevadászat c könyvéből


     Portyázó hegymenetben Ágaival?Vigyázz, mine lépsz. 1877. "A ráczfürdő megetti kapaszkodón emelkedtünk a város fölé. Az útszéli szerelem piszkos fészkei közt vitt útunk.Elfogódva nyitottunk az egyikbe, honnan messzehangzó pörölés rut zaja hangzott felénk.A gazdasszony sikkasztáson érte  rajt egyik rabszolgálóját,egy derék , barna leányt, ki törte a német szót s így kétszerte súlyos poziczióban volt  pergő, mérges nyelvű  asszpnyával szemben, ki mikor fölismerte a biztost, húsos öklével nagyot ütött keblére s önérzettel
kiáltá,hogy ő adót fizet, hogy  ő >> becsületes<< kerítőné s nem tűri, hogy megcsalják.A leány vastag rézkrajczárosokkal számolt be s az összegben tizenhat kajczárnak lelte  híját.(...) a gyalázat sikátorai  csak nem értek véget.Minden ablakból hajoltak ki  e boldogtalanok, léha kaczérsággalbugygyantva ki olcsó kecseiket  a keskenyre szabott fűzővállból(...) Egymást érik itt a szerelem és bor kocsmái. A kettőt együtt mérni tilalmas és ez képezi a vállakozók fájdalmas panaszát. Mit ér a szerelem bor nélkül, mit ér a bor szerelem nélkül?"
Saly Noémi: Fürdők, kurvák, Tabán 1.rész


Saly Noémi : Fürdők, kurvák, Tabán 2.rész


Saly Noémi :Fürdők, kurvák, Tabán (3. rész)

Saly Noémi :Fürdők, kurvák, Tabán (4. rész)


Read more: http://tabananno.blogspot.com/2012/02/saly-noemi-furdok-kurvak-taban-elso.html#ixzz1mtP6DIUy

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése