1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2010. január 12., kedd

FERENC JÓZSEF TEMETÉSE 1917 január

A CSÁSZÁR A RAVATALON


Helyszíni riport a temetésről


1.........................................
I.Ferenc József koporsóját a Szent István templomba viszik. A temetési menet megállt, a halottaskocsi a Szent István templom elé érkezett. Fekete selyembe öltözött lakájok, fejükön háromszögletü kalap, ünnepélyes csendben veszik le a koporsót a halottas kocsiról, vállukra emelik és a lilataláros főpapok sorfala között viszik be a templomba. Hat nemes apród viaszfáklyát tart a koporsó körül, mely előtt kivont karddal tisztelegnek a magyar és osztrák gárdisták, testőrök és arciére testőrök.


2.
A halottas kocsi.
A gyász méltóságos lassuságával vitte a pompás gyászkocsi I. Ferenc József királyt utolsó utján. A Burg kapuja előtt készült ez a felvételünk, melyen világosan kidomborodik a gyász megható pompája. A testőrség meghatott lélekkel kisérte a koporsót a gyászoló, fekete tömeggel szegélyezett utvonalon, a katonák még egyszer utoljára szalutáltak az elpihent hadurnak, a polgárság pedig levett kalappal állt sorfalat a hűvös őszvégi délutánon, hogy lerója kegyeletét a nagy uralkodó iránt.

3.
IV. Károly, Zita királyné és a négy éves trónörökös
a gyászmenetben. A nyolcfogatu gyászkocsi után, mely I. Ferenc József, megboldogult királyunk koporsóját a Szent István dómban történt beszentelés után a kapucinusok templomáig vitte, gyalog haladtak: IV. Károly király (1), a négy éves Ferenc József Ottó főherceg trónörökös (2) és Zita királyné (3) mély gyászban, teljesen lefátyolozott arccal. Az uralkodó pár mögött néhány lépéssel az ősz bajor király, III. Lajos (4) haladt fedetlen fővel utána Ferdinánd bolgár király (5), a szász király (6) és Boris bolgár trónörökös következtek.

4.
A temetési menet eleje.
A Burgból a Szent István templom felé kanyarodó temetési menetet két udvari lovász nyitotta meg: kezükben lámpás világitott. Utánuk a képünkön látható eskadron lovasság léptetett fehér paripákon, fényes, ünnepi ruhában. Bécs városának valamennyi harangja egyszerre kondult meg, amikor megindult ez a menetet megnyitó lovascsapat.


5.
I.Ferenc József ravatala.
A temetés előtt a bécsi Burg kápolnájában helyezték díszes ravatalra az elhunyt királyt. Mintegy kilencvenezer ember járult a ravatalhoz, mely körül diszesebbnél diszesebb koszorukat helyezett el kegyelet. A látogatók nem láthatták a király arcát, mert a koporsó zárva volt.

6.
A kapucinusok temploma Bécsben. Itt alusszák örök álmukat a Habsburgok, százharmincöten immár. A templom előtt a lármás élet hömpölyög, beljebb, tul a kis templom hajóján mélységes áhitatos csend borus a templom kriptájára. A kapucinus-kolostorban nyugszik immáron boldog emlékezetű királyunk. I. Ferenc József is, mellette Erzsébet királyné és Rudolf trónörökös alusszák örök álmukat.


.............................
KORABELI FILM A TEMETÉSRŐL

1916 november 21-én 68 évi uralkodás után meghalt az Osztrák-Magyar Monarchia császára és királya I.Ferenc József

1 megjegyzés: