1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2010. február 7., vasárnap

ÚJJÁÉLED A TABÁN ??


Újraéledhet egy letűnt városrész, a budapesti TABÁN?

A kérdésre egyértelmû igennel felel a Tabáni Füzetek 4. szában olvasható összegzés (Az üveglemeztõl a CD-ig), amelyet Pajor Ildikó, a Budavári Mûvelõdési Ház Tabán Helytörténeti Kiállításának vezetõje, a Tabán Társaság elnöke írt. A füzet teljes terjedelmét egy bizonnyal világviszonylatban is újszerû ötlet megvalósulásának szenteli: elkészült a mintadarabja annak a fejlesztési munkának, amely révén virtuális sétát tehetünk a több mint hetven éve lebontott Tabánban. Rendkívül gazdag fénykép-, festmény-és grafikaanyag maradt ránk a lebontásra ítélt városrészrõl.

Ez adta az ötletet és a megvalósítás egyik alapját is, hogy régi térképekre felfûzve

felidézhetjük a városrész utcát, tereit, házait, udvarait, cégéreit, mindennapjait, vagyis: legalábbis virtuálisan újra felépülhet a Tabán!

Megkezdõdött a szerzõi jogdíjjal nem terhelt (mert egyelõre nincs támogató, aki ezt fi-

nanszírozná) fényképek, képeslapok szkennelése, digitalizálása és adatbázisba szervezé-

se, miközben már régebb óta készül a Tabán digitális térképe.

Mintegy 1200 felvétellel megalapozódott a Budavári Mûvelõdési Ház Tabán Helytörténeti Kiállításának digitális adatbázisa, elkészült a Tabánt három idõszakában (1875–1900, 1900–1935 között és a jelenben) megmutató digitális térkép,végül egyelõre közel 200, tematikusan válogatott kép térképre kerülésével virtuális sétát tehetünk ahajdani tabáni utcákon, kapualjakban, életképek, cégérek, képeslapok nézegetésével ízelítõt kaphatunk a letûnt városrész világából. A fotók nézete is érzékelhetõ a térképen, éssötétedõ kék sávok jelzik a hely képi lefedettségét. (Mondhatnánk: akkor láthatjuk majd egészben a Tabánt e virtuális térképen, ha mindenütt csak kék színt, és minél sötétebb kéket látunk.)

A megalakulásának ötéves évfordulóját ünneplõ Tabán Társaság május elején sorra került

éves közgyûlésére érkezõ tagjai és a sajtó néhány képviselõje láthatták az eddigi munkát

összegzõ cédét, és olvashatták a Budavári Önkormányzat támogatásával megjelenõ Tabáni Füzetek 4. számát, amely az alkalomhoz kötõdve a Virtuális Tabán címet kapta.

A térképeket az ELTE térképész szakának tavaly diplomázott hallgatója, Lenkei Ákos készítette, aki megtartva e témában is a Tabánhoz kötõdését , térinformatikából készül doktori fokozatának megszerzésére. Az adatbázis kidolgozása Fejõs László nevéhez fûzõdik, aki az Országos Széchényi Könyvtár fõmunkatársa. Ez az adatbázis kettõs szerepkörû. Egyrészt a térképre applikálást szolgálja, másrészt sokoldalú visszakereshetõséggel a múzeumi anyagot tárja fel.


A Tabáni Füzetek 4. száma és a cédé a múzeumban (címe: 1013 Budapest, Döbrentei utca

9.) kívül a Litea könyvesboltban (1014 Bp., HessAndrás tér 4.) is kapható. (f.l.)

1 megjegyzés: